Som praktikant vil du indgå i galleriets daglige drift, yde faglig og praktisk assistance i forbindelse med bl.a. forberedelse af udstillinger og messeplanlægning med mere. Du vil få en række selvstændige opgaver i relation til formidling, hjemmesideopdatering samt synliggørelse af galleriet på sociale medier. Du skal også være parat til at hjælpe med praktiske opgaver i dagligdagen.

Du får kendskab til, hvad det vil sige at drive et galleri med en international profil, herunder samarbejdet med kunstnerne, forberedelse af de løbende udstillinger i galleriet og galleriets deltagelse på kunstmesser i ind- og udland.

Vi tilbyder løbende praktikstillinger med opstart efter aftale. Det er muligt at påbegynde et praktikforløb allerede i efteråret 2019. Praktikstillingerne tilrettelægges efter de af universitetet udstukne retningslinjer for meritgivende praktik. Praktikken er ulønnet.

Læs mere her

TAGS: