Runo Lagomarsino will be a part of the exhibition 'Migration: Traces in an Art Collection' at Malmö Art Museum with his work 'Sea Grammar and Las casas is not a home'. 

'Hur har konstnärer under de senaste 150 åren förhållit sig till migration? Några av svaren får vi genom att söka spåren i Malmö Konstmuseums egen samling. Där hittar vi konstnärer med olika erfarenheter av migration.

En av utgångspunkterna är tiden vid andra världskrigets slut. Platsen är Malmö Museum våren 1945. Tidningarna rapporterade om Röda Korsets vita bussar som hjälpt överlevande att komma till Sverige. Nu inackorderades de på tillfälliga flyktingförläggningar i Malmö – men fler platser behövdes. Museichefen Ernst Fischer beslutade då över en natt att stänga den ordinarie verksamheten till förmån för de nyanlända med hundratals sovplatser. Många av de som bodde på museet lämnade efter sig teckningar som skildrar livet i koncentrationslägren, dessa visas i utställningen tillsammans med Sven X-et Erixons verk som också skildrar händelsen.

Utställningen skildrar över 100 år av migrationshistorier. Det tidigaste verket i utställningen är från 1881 och skildrar tiden då cirka 1,3 miljoner svenskar emigrerade till Amerika. Från detta följer vi historien fram till idag av konstnärer som levt eller arbetat i exil, eller som har arbetat politiskt med migration som motiv. Klassiker som Gerhard Nordström, Sonia Delaunay-Terk, Peter Weiss och Lotte Laserstein visas sida vid sida med bland annat en grupp 1930-talsmålare från Lettland vars verk inte visats på närmare 50 år. För att binda ihop historien visas även samtida verk som på olika sätt kommenterar bilden av exil och förflyttning i dagens globaliserade värld.' - Malmö Art Museum

The exhibition will be running from 11.10.2019 - 23.02.2020. 

For more information please click here

TAGS: