Kunne du tænke dig at blive praktikant hos NILS STÆRK?

NILS STÆRK er et galleri med en international kunstnerisk profil beliggende i Københavns Nordvestkvarter. Galleriet blev etableret i 1997 af Nils Stærk og repræsenterer i dag en række nationale og internationale kunstnere, der arbejder i et bredt kunstnerisk udtryk. Galleriet deltager årligt på forskellige kunstmesser, herunder Art Basel.

Vi leder efter en praktikant, som:

  • Har viden om og interesse for kunst og kommunikation
  • Er i gang med en relevant universitetsuddannelse
  • Har lyst til at gøre en god indsats og lære nyt
  • Har ordenssans og øje for detaljer
  • Er god til at tage ansvar for egne opgaver
  • Er en god kollega, som gerne hjælper med praktiske opgaver, når der er brug for det
  • Er engageret og imødekommende

Som praktikant vil du indgå i galleriets daglige drift, yde faglig og praktisk assistance i forbindelse med bl.a. forberedelse af udstillinger og messeplanlægning med mere. Du vil få en række selvstændige opgaver som aftaltes i din praktik-kontrakt med Universitetet og du skal også være parat til at hjælpe med praktiske opgaver i dagligdagen.

Du får kendskab til, hvad det vil sige at drive et galleri med en international profil, herunder samarbejdet med kunstnerne, forberedelse af de løbende udstillinger i galleriet og galleriets deltagelse på kunstmesser i ind- og udland.

Vi tilbyder en praktikstilling i perioden februar – juni 2021. Praktikstillingen tilrettelægges efter de af universitetet udstukne retningslinjer for meritgivende praktik. Praktikken er ulønnet.

Send en motiveret ansøgning på max. 1 side samt CV til gallery@nilsstaerk.dk inden den 4. januar 2021.  

TAGS: