Sales Director for ambitious gallery with an international profile

NILS STÆRK is a gallery with an international artistic profile located in Copenhagen's northwestern district. The gallery was founded in 1997 by Nils Stærk and is dedicated to creating a strong contemporary art scene. Today, the gallery represents a number of national and international artists working in diverse artistic expressions and sharing an interest in exploring current social themes. The gallery participates in Danish and international art fairs such as Art Basel and Zona Maco on an annual basis.

We place great emphasis on good work culture, and we are looking for a Sales Director who will be part of our professional team of skilled employees, all of whom contribute and collaborate to create the best results. As Sales Director, your central task will be to strengthen the gallery’s commercial activities and revenue. You will also be involved in a number of artist liaison assignments concerning some of the artists represented. Your primary work tasks will include:

 • sales work
 • building and maintaining customer networks
 • liaising with public and private institutions       
 • developing new sales ideas

In addition, you will be involved in other tasks, such as:

 • professional planning and development of exhibitions and art fairs
 • ensuring professional and confidential contact between gallery and artists
 • collaborating with artists on e.g. the production of new works, exhibitions, commissions, etc.
 • internal knowledge-sharing about collaborative ventures with individual artists
 • professional communication in connection with exhibitions, sales presentations, etc. 

We expect you to have a relevant background, be interested in contemporary art, and to have a knack for and enjoy sales work. Sales experience from the art industry or similar would be an advantage. You must be a welcoming and skilled communicator, both orally and in writing, and be able to develop positive collaborations in relation to both artists and customers as well as business partners and colleagues in the gallery. You must be able to take responsibility and show flexibility and commitment in relation to the gallery's overall tasks. Some of your tasks will involve travelling in both Denmark and abroad, and it is therefore important that you have the opportunity and desire to prioritize travelling activities.

This is a full-time position. A personality test will form part of the recruitment process. The salary is negotiable. 

Any questions about the position should be directed to Nils Stærk on +45 40887766 or nils@nilsstaerk.dk 

Please send your application and CV to gallery@nilsstaerk.dk.

 


 

Sales Director til ambitiøst galleri med international profil

NILS STÆRK er et galleri med en international kunstnerisk profil beliggende i Københavns Nordvest kvarter. Galleriet blev etableret i 1997 af Nils Stærk med et mål om at skabe en kraftfuld scene for samtidskunst. Galleriet repræsenterer i dag en række nationale og internationale kunstnere, der arbejder i et bredt kunstnerisk felt og deler en interesse for at udforske aktuelle samfundstemaer. Galleriet deltager årligt på danske og internationale kunstmesser som fx Art Basel samt Zona Maco.

Vi vægter højt at have en god kollegial arbejdskultur, og vi leder efter en Sales Director, der vil indgå i vores professionelle team af dygtige medarbejdere, hvor alle bidrager til og samarbejder om at skabe de bedste resultater.

Som Sales Director vil din centrale opgave være at styrke den kommercielle aktivitet og omsætning for galleriet. Du vil også blive inddraget i en række artist liaison-opgaver for en del af de kunstnere, som galleriet repræsenterer. Dine primære arbejdsopgaver vil bl.a. bestå af:

 • opsøgende salgsarbejde
 • opbygge og vedligeholde kundenetværk
 • kontakt til offentlige og private institutioner
 • udvikling af nye salgsideer

Derudover vil du blive inddraget i andre opgaver fx:

 • faglig planlægning og udvikling af udstillinger og kunstmesser
 • sørge for en god og fortrolig kontakt mellem galleri og kunstner med god forventningsafstemning
 • løbende kontakt til kunstnerne om bl.a. produktion af nye værker, udstillinger, udsmykningsopgaver m.v.
 • videndeling internt om samarbejdet med den enkelte kunstner
 • faglig kommunikation i forbindelse med udstillinger, salgspræsentationer m.v.

Vi forventer, at du har en relevant baggrund, interesse for samtidskunst og lyst til og evner for salgsarbejde. Det er en fordel, hvis du har erfaring med salgsarbejde fra kunstbranchen eller en lignende branche. Du skal være en imødekommende og dygtig kommunikator både mundtligt og skriftligt og være i stand til at udvikle positive samarbejder både i forhold til kunstnere, kunder og samarbejdspartnere og i forhold til kolleger i galleriet. Du skal kunne tage ansvar og udvise fleksibilitet og engagement i forhold til galleriets samlede opgaver. En del af dine opgaver vil skulle udføres på rejser i ind- og udland, og det er derfor vigtigt, at du har mulighed for og lyst til at prioritere rejseaktivitet.

Stillingen er en fuldtidsstilling og ønskes besat snarest muligt. Der vil indgå en personlighedstest i ansættelsesforløbet. Lønnen vil blive fastsat efter konkret forhandling.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Nils Stærk på telefon 40887766 eller nils@nilsstaerk.dk

Send din ansøgning samt CV til gallery@nilsstaerk.dk.

TAGS: